Merihistorian päivien esitelmäkutsu

 

Merenkulun riskit ja resurssit

 

Turku, Forum Marinum 22.–24.3.2019

 

 

Suomen meriarkeologinen seura, Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Merikeskus Forum Marinum järjestävät yhdessä 10. Merihistorian päivät keväällä 2019 Turussa. Päivien pääotsikkona on Merenkulun riskit ja resurssit. Tämä teema tarjoaa useita näkökulmia merellisen elämän, työn ja yritystoiminnan analysointiin. Merenkulussa on säiden ja karikoiden lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Suhdanteet vaihtelivat, sodat ja merirosvot toivat tuhoa, miehistö saattoi olla taitamatonta, uppiniskaista, lakkovalmista tai kapinoivaa.

Merenkulussa resurssit ja riskit saattoivat kytkeytyä toisiinsa esimerkiksi salakuljetuksessa, joka oli laitonta mutta saattoi tuoda suuria tuloja. Merenkulun riskien hallinta on näkynyt laivanrakennuksen edistymisenä, miehistöjen värväämisen, koulutuksen ja kohtelun muuttumisena ja voimavarojen yhdistämisenä. Tarkoitus on paneutua myös siihen, miten merenkulun riskien jako ja resurssien kokoaminen ovat tapahtuneet paikallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa?  

Näkökulma aiheeseen voi olla historiallinen, meriarkeologinen, etnologinen tai muiden tieteiden alojen innoittama.

Merihistorian päivien esitelmät muodostavat rungon vuonna 2020 julkaistavalle vertaisarvioidulle tieteelliselle aikakauskirjalle Nautica Fennicalle, jonka teema on myös Merenkulun riskit ja resurssit.

Tässä vaiheessa pyydämme yhden liuskan (noin 2500 merkkiä) pituisen esittelyn ehdotetun esitelmän otsikosta ja sisällöstä. 

Lopullisen esityksen tai artikkelin laajuus on noin 60 000 merkkiä. 

Aikataulu: Esittely perillä 30.8.2018, ilmoitus hyväksymisestä 1.10.2018 

Ehdotukset käsittelee Merihistorian päivien järjestelytoimikunta. Lisätietoja toimikunnan puheenjohtaja dosentti Tapio Bergholm tapio.bergholm@sak.fi tai 050-5472771.

Ehdotukset tulee lähettää Tapio Bergholmin sähköpostisosoitteeseen määräaikaan mennessä.

Tätä kutsua saa levittää edelleen!